Förskoleverksamheten

Dunderklumpen är förskolan där varje barn är en unik individ som får trygghet, inflytande och personlig utveckling. Förskolan arbetar efter läroplanens mål och drivs som ett föräldrakooperativ, av föräldrar och personal tillsammans i en ekonomisk förening. På Dunderklumpen arbetar utbildade förskolelärare, barnskötare samt en kokerska. Alla med lång erfarenhet av förskolans värld. Förskolan finns i ljusa och rymliga lokaler, där barnen har möjlighet att dela upp sig i olika rum. Vi har även en varierad utemiljö som inspirerar till lek.

Öppettider och timmar
Förskolan har öppet måndag till fredag kl. 6-18. Om man är föräldraledig eller arbetslös har man möjlighet att lämna sitt barn 15 eller 20 timmar per vecka. Timmarna fördelas på tre eller fyra dagar per vecka mellan kl. 9-14.

Den pedagogiska verksamheten
På Dunderklumpen går för närvarande 27 barn i åldrarna 1 till 6 år. Varje dag delas dock barngruppen i olika mindre grupper. Tre gånger per vecka delas barnen i grupper om 4-5 barn. I grupperna arbetar barnen, tillsammans med en ansvarig pedagog, efter teman utifrån ”Grön flagg”. Här ges barnen möjlighet till stort inflytande över sitt lärande.

Nästan varje dag efter lunch har vi samling tillsammans med barnen, en stund då vi fokuserar mycket på språk. De barn som sover efter lunch har sin samling innan lunchen. För att samlingarna ska bli bra med lagom barnantal, har vi tre olika samlingsgrupper.Våra 3-6-åringar har rörelse en gång per vecka. Vi har även smårörelse med 1-2-åringarna på förskolan.

På Dunderklumpen är vi gärna ute i alla väder! Vi är ute vid flera tillfällen varje dag och det finns många traditionella inomhusaktiviteter som vi också kan ta med oss ut. Under vår och sommar äter vi vårt mellanmål utomhus. En dag i veckan går vi till parken och någon gång per termin äter vi också vår lunch där. De barn som sover ges möjlighet att sova ute.

Alla barn på Dunderklumpen har en egen dokumentationspärm, som alltid finns tillgänglig för föräldrar och barn. I pärmen dokumenterar pedagogerna och barnen på olika sätt kring barnens lärande och utveckling.


Här kan du ladda ner vår likabehandlingsplan

Här kan du ladda ner våra mål för 2015-16