Kontaktuppgifter

DUNDERKLUMPEN EKONOMISK FÖRENING
Plåtslagaregatan 6D
268 71 Teckomatorp

TELEFON
0418 66 03 90

SJUKANMÄLAN VIA SMS
076 292 79 13

E-POST
info@dunderklumpen.nu

FÖRSKOLECHEF ÅSA SVENSSON
asa.svensson@dunderklumpen.nu

ORDFÖRANDE JAKOB BENTHIN
ordforande@dunderklumpen.nu