Kort om föräldrakooperativ

Ett föräldrakooperativ sköts enligt kommunens riktlinjer – Dunderklumpen följer samma regler och har samma avgifter som de kommunala förskolorna i Svalövs kommun – men drivs i privat regi. Förskolan drivs av föräldrar och personal tillsammans i en ekonomisk förening, vars medlemmar är föräldrarna till de barn som finns i verksamheten. Dunderklumpens personal är sedan anställd av den ekonomiska föreningen. Att driva en fristående förskola tillsammans ger många fördelar, som en familjär miljö med ökad gemenskap samt möjlighet för föräldrarna att ha insyn i och inflytande över verksamheten, men med det följer också ett visst ansvar.

På Dunderklumpen hjälps föräldrar och barn åt att under en av tre fixardagar varje vår göra fint både ute och inne. Utöver det ingår alla medlemmar i en arbetsgrupp, där man under året har ansvar för olika områden av förskolans drift och skötsel.

En fredag i månaden har personalen pedagogisk utvecklingstid och under den eftermiddagen går en förälder enligt ett rullande schema in och hjälper till i verksamheten, vilket innebär ungefär en gång vartannat år.

Vill du veta mer om kooperativet och föreningen är du välkommen att kontakta vår ordförande på ordforande@dunderklumpen.nu.