Vår personal

På Dunderklumpen arbetar utbildade förskolelärare, barnskötare samt en kokerska.

Kommunikationen med föräldrarna är en viktig del av vårt arbete. Personalen är lyhörd för föräldrarnas åsikter och tankar samt strävar ständigt efter att höja kvaliteten på verksamheten. Varje termin bjuder personalen in föräldrarna till ett föräldramöte. Föräldrarna ges även möjlighet att utvärdera och tycka till om verksamheten i två olika enkäter, dels vår egen enkät och dels en Qualisenkät som hela Svalövs kommun använder i sitt kvalitetsarbete.

Personalen månar om att ge daglig information till föräldrarna. Utöver det får även föräldrarna varje månad skriftlig information i vårt nyhetsbrev Dundernytt. Där uppdateras föräldrarna om såväl aktuella aktiviteter som vilket lärande och intressen det finns bland barnen för tillfället.

På Dunderklumpen har varje barn en egen mentor bland pedagogerna. Det är barnens mentor som håller utvecklingssamtal med föräldrarna varje termin (från tre års ålder ges även barnen möjlighet att vara med). Mentorn skriver även ett personligt föräldrabrev om barnet en gång per termin.